Goede doel

Hardlopen in Burgum

De Hoofdsponsoren voor de 25ste editie zijn:

Het goede doel voor 2018 is:

SHOMA Onderwijsvernieuwingsproject.

 

13 jaar geleden is in Hoogeveen de stichting SHOMA opgericht. Dit woord betekent ‘onderwijs’ in het Kihaya, de voertaal in Rubya. Het doel van SHOMA is om in Rubya kansarme kinderen goed onderwijs te geven, waardoor ze zicht krijgen op een betere toekomst!!

 

Rubya ligt ten N.O. van het Victoriameer in Tanzania. Het gebied kenmerkt door extreme armoede. Helaas zijn er  veel weeskinderen, veroorzaakt door AIDS. De toegang tot gezondheidszorg is slecht. Zoals op zoveel plekken in de wereld waar armoede heerst , zijn kinderen als eerste de dupe. Officieel is scholing gratis in Rubya, maar door verplichte bijdragen voor lesmateriaal, schooluniformen en schoenen is het voor velen niet haalbaar.

 

Shoma zamelt door allerlei acties geld in om in Rubya o.a. een school te bouwen. Vanuit Burgum hebben Klaas en Betsy Niestijl zich aangesloten bij SHOMA.

Samen met vrijwilligers hier en in Tanzania zetten zij zich in voor een betere toekomst voor met name weeskinderen. En met succes!  Er gaan inmiddels 350 kinderen naar verschillende scholen in de regio, dankzij de hulp van donateurs.

Omdat het onderwijs niet voldoende bleek om door te stromen naar vervolgonderwijs is besloten een  school te bouwen, waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven door goed opgeleide leerkrachten.

Inmiddels is de school gedeeltelijk klaar en gaan er 55 kinderen, verdeeld over 3 groepen, naar KEMPS (Kishasha English Medium Primary School)

Ieder schooljaar wordt er een lokaal afgewerkt en wordt er een klas toegevoegd. De leerlingen krijgen elke dag een maaltijd, die bereid wordt in een provisorische keuken. Op termijn hopen we een nieuwe keuken met eetzaal te kunnen bouwen.

Op dit moment is een watervoorzieningsproject in voorbereiding, welke ook de bevolking

van water voorziet en is de eerste stove geïntroduceerd.  Hierop kan gekookt worden d.m.v. zonne-energie; gebruikt  minder hout en geeft minder kwalijke stoffen.

Shoma is intussen erkend door Wilde Ganzen, een enorme opsteker!

 

In Tanzania wordt SHOMA vertegenwoordigd door Angela Bigirwamungu met een aantal vrijwilligsters. Zij hebben nauw overleg met de hoofden van verschillende scholen, en zorgen voor de zorgverzekering van de leerlingen en hun families. Zij leggen hierover verantwoording af aan het bestuur in Nederland. Ook rapporteren zij regelmatig over de vorderingen van de leerlingen. Door de werkwijze van de stichting SHOMA, we betalen alle onkosten  zelf, blijft er geen geld aan de strijkstok hangen!

Meer informatie over Shoma kunt u vinden op www.shoma.nl