Anbi

Hardlopen in Burgum

ANBI Informatie

Stichting Slach om’e Mar wordt door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. De benodigde informatie vind u hieronder.

Naam van de stichting:  Stichting Slach om ‘e mar.

Kenmerknummer is RSIN 805507383

De stichting is bereikbaar via info@slachomemar.nl of via de voorzitter De Hageboek 6, 9251 NN Burgum.

Het bestuur: Het bestuur bestaat uit Thony van der Veen (voorzitter), Anja Huisman-Wissman (penningmeester), Haye van Dekken (bestuurslid), Anna-Sietske de Jong (secretaris), Ypie Wijkhuizen-Hoogland (bestuurslid).

Doelstelling:  De stichting heeft ten doel gelden te verzamelen om mensen die zich willen ontwikkelen te steunen een beter bestaan op te bouwen.

Beleidsplan: Ieder jaar kiest het bestuur van de Stichting Slach om’e mar een project, actie of stichting welke zij gaat steunen. Ieder jaar wordt een hardloopevenement georganiseerd. Er worden gelden gevraagd aan bedrijven, kerken, verenigingen en dergelijke. Daarmee steunen zij het hardloopevenement alsmede het gekozen doel.

Beloningsbeleid: Bestuursleden/vrijwilligers , er wordt geen onkosten vergoeding verstrekt.

Baten en Lasten boekjaar 2016

Baten en Lasten boekjaar 2017

Baten en Lasten boekjaar 2018